Doprava - poplatky

Doprava a poplatky

CENNÍK DOPRAVY SLOVENSKO

Naše zásielky expedujeme prostredníctvom spoločnosti GLS Slovakia.

Všetok tovar označený skladom, pri objednaní do 13.00 hod, zvyčajne exedujeme ešte v ten istý deň a nasledujúci prac. deň Vám bude doručený.

Cena dopravy: 2,80 Eur - pri platbe bankovým prevodom - tovar bude expedovaný po pripísaní celkovej sumy za objednávku na náš bankový účet.

- pri platbe na dobierku - tovar odosielame do 24 hodín v prac. dňoch. - príplatok za platbu na dobierku je 1,- Eur.

CENNÍK DOPRAVY PRE ČESKÚ REPUBLIKU - v príprave.

Upozornenie:

Objednaním tovaru v internetovom obchode www.panskaelegancia.sk uzatvoril kupujúci kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ objednávku nestornuje včas alebo zmluvu nezruší resp. neodstúpi od nej v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.panskaelegancia.sk je táto zmluva záväzná pre obe strany.
Kupujúci je povinný podľa §370, §447 a §365 Obchodného zákonníka a § 614 Občianskeho zákonníka odoslanú záväznú objednávku prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

Neprevzatím objednávky sa dopúšťa kupujúci protiprávneho konania a predávajúcemu spôsobí škodu. Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Vzniknutú škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia objednávky zaväzuje uhradiť vo forme zmluvnej pokuty v nasledovnej výške : 9,65,- Eur, pričom zmluvná pokuta obsahuje:

- poštovné a doplatné za spätné doručenie poštovného vo výške 4,15 €

- balné vo výške 2,50 €

- náklady na administratívu vo výške 3 €

Spolu je výška zmluvnej pokuty 9,65 €.

Zmluvnú pokutu vyžadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná kupujúci bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol.

V prípade neuhradenia priloženej faktúry budeme škodu vzniknutú neprebratím zásielky vo forme zmluvnej pokuty vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania.