Kontakt

Názov firmy: ROBIVA s.r.o.


Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:

ROBIVA s.r.o.

J. Gagarina 259/21

089 01 Svidník

Zodpovedný vedúci: Ing. Róbert Štefanco - konateľ

Obchodné oddelenie:
p. Štefanco, info@panskaelegancia.sk

Telefón: +421 915 286 729            
e-mail: info@panskaelegancia.sk


Fakturačné  údaje:


IČO: 50 751 409

DIČ: 2120469208

IČ DPH: SK2120469208

Spločnost je platcom DPH.

 

Peňažný ústav:   VÚB BANKA

Číslo účtu:            3796640559/0200

IBAN:                   SK600200 0000 003796640559

SWIFT:                 SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov oddiel s.r.o. vložka číslo, vl.č.34216/P

Orgán a dozor dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
Obrancov mieru č.6, 080 01 Prešov 1
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

Rýchly kontakt

Kontrolný kód

i