Reklamácia - formulár

Ako postupovať pri reklamácii.

Vážený zákazník,
ak sa na Vašom výrobku vyskytla závada, ktorá bráni v jeho ďalšom použivaní a je v záručnej 24 mesačnej lehote, máte právo tovar reklamovať.

Reklamovaný tovar nám zašlite na našu adresu, spolu s dokladom o kúpe (faktúrou) a vyplneným reklamačným protokolom, ktorý si viete stiahnuť tu (Reklamačný protokol)

1. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, alebo písomného oznámenia o pripravenosti tovaru k opätovnému prevzatiu po jeho oprave.

2. Bezodkladne v deň Vášho odoslania, najneskôr však do 24 hodín od obdržania reklamačného formulára potvrdíme na Vašu zadanú emailovú adresu prijatie uplatnenia reklamácie.

3. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť.

4. Nefunkčný/pokazený výrobok doručte okamžite po zistení vady na  našu adresu:

Adresa: ROBIVA s.r.o.

            J. Gagarina 259/21

            089 01 Svidník