Doprava a poplatky

CENNÍK DOPRAVY SLOVENSKO

Naše zásielky expedujeme prostredníctvom spoločnosti GLS Slovakia. Zvyčajne doručujeme objednávky v intervale 3-7 prac. dní, ak to nie je pri produkte označené inak.

CENNÍK DOPRAVY PRE SLOVENSKO: 3,80 Eur, za dobierku je príplatok 1 Euro.  

Ak ste si zolili platbu na dobierku, platiť budete priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru buď v hotovosti, alebo platobnou kartou.

Uhradiť môžete aj pohodlne bankomatovou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay.

Ak ste si zvolili platbu bankovým prevodom, prosím hneď po uzavretí objednáky uhradiť celkovú sumu na náš účet : SK600200 0000 003796640559 , ako vartiabilný symbol prosím uveďte č. objednávky. Úhradu je nutné vykonať max. do 2. prac. dní.

CENNÍK DOPRAVY  PRE ČESKÚ REPUBLIKU - 4,80 Eur (cca 130 CZK). Platiť budete v CZK. V deň obednávky bude celková suma objednávky prepočítaná na čekské koruny podľa aktuálneho kurzu národnej banky. Platiť budeme teda kuriérovi v čekých korunách. Doručenie je 3-5 dní od expedície.

Platiť za objednávku budete priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru buď v hotovosti, alebo platobnou kartou.

 Upozornenie:

Objednaním tovaru v internetovom obchode www.panskaelegancia.sk uzatvoril kupujúci kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ objednávku nestornuje včas a zmluvu nezruší v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.panskaelegancia.sk je táto zmluva záväzná pre obe strany.
Náhrada škody pri neprevzatí tovaru
1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Náhradu škody vyžadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná kupujúci bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol.

 V prípade neuhradenia priloženej faktúry budeme škodu vzniknutú neprebratím zásielky vo forme zmluvnej pokuty vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania.